Przejdź do treści
SPRAWY SPORNE I SĄDOWE
Przedsiębiorcy, zarówno spółki giełdowe, jak i jednoosobowe działalności gospodarcze, często niezamierzenie naruszają prawa osób trzecich, co z kolei skutkuje otrzymaniem listu ostrzegawczego, bądź np. pozwu czy wniosku o zabezpieczenie. Zostają także wszczynane postępowania sporne przed Urzędem Patentowym czy też Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

W ramach praktyki procesowej:

 • opracowujemy optymalną strategię procesową,
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniu na etapie przedsądowym prowadząc negocjacje bądź mediacje,
 • przygotowujemy listy ostrzegawcze oraz odpowiedzi na otrzymane listy wzywające do zaprzestania naruszeń praw osób trzecich,
 • reprezentujemy klientów przed sądami i urzędami w sprawach:
  • spornych przed Urzędem Patentowym RP, jak: sprzeciwy, postępowania o wygaszenie czy też unieważnienie prawa wyłącznego
  • spornych przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, jak: sprzeciwy, postępowania u wygaszenie czy też unieważnienie prawa wyłącznego
  • sądowych przed sądami administracyjnymi jak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oraz Naczelny Sąd Administracyjny
  • sądowych przed sądami cywilnymi
  • przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE)

W wyniku wieloletniej współpracy z kancelariami na całym świecie zapewniamy prowadzenie postępowań spornych i sądowych w większości krajów na świecie
Wróć do spisu treści