Przejdź do treści
DORADZTWO STRATEGICZNE
„Gdyby trzeba było podzielić firmę, to oddałbym majątek, halę produkcyjną i wyposażenie, a sobie zatrzymałbym markę – i tak wyszedłbym na tym o wiele lepiej”.

John Stuart
Zbudowanie silnej marki jest celem każdego przedsiębiorcy, a my wiemy jak ważne jest wykreowanie pozycji swojej firmy, produktów czy usług na rynku. Dlatego:
  • pomagamy już na wstępnym etapie, kiedy dopiero pojawia się pomysł tworzenia samego oznaczenia, doradzając w zakresie jego zdolności odróżniającej.
  • badamy czy dane oznaczenie/produkt nie narusza wcześniejszych praw ochronnych,
  • przeprowadzamy audyt stanu prawnego posiadanych praw wyłącznych w przedsiębiorstwie,
  • analizujemy cele biznesowe klienta i na tej podstawie opracowujemy strategię ochrony oznaczenia/produktu zarówno pod względem doboru ochrony na danych terytoriach, jak i optymalizacji finansowej,
  • przygotowujemy umowy związane z realizacją danej strategii, jak umowy cesji, umowy licencyjne, zmiany w rejestrach,
  • wyceniamy prawo wyłączne na potrzeby np. cesji, wniesienia aportu do spółki, zastawu.
Wróć do spisu treści