Zapachowe znaki towarowe – czy nowe trendy przyniosą przełom w branży kosmetycznej?

W ciągu ostatnich kilku lat pojawiła się rosnąca tendencja do personalizacji towarów czy też usług danego przedsiębiorstwa poprzez zapach. Coraz więcej firm, głównie z branży odzieżowej ale także i obuwniczej czy też jubilerskiej identyfikuje swoje sklepy poprzez zapach. W ten sposób buduje z klientem więź nie tyko na poziomie wizualnym, ale także sensualnym, podświadomym. Znaki zapachowe są bardzo interesującym i wyjątkowym narzędziem do identyfikacji produktów czy też usług pochodzących od danego podmiotu. Badania naukowe udowodniły bowiem, iż zmysł węchu jest ściśle związany z pamięcią i wpływa na emocje. Dzięki temu połączeniu znaki towarowe zapachowe są podprogowym narzędziem, które pozwala skierować emocje bezpośrednio na wizerunek firmy.

Jest to duże wyzwanie dla branży chemicznej, gdyż coraz więcej firm będzie zlecało wykonanie spersonalizowanego, indywidualnego i niepowtarzalnego zapachu, który będzie jednoznacznie kojarzył się klientowi z daną firmą.

 

Rejestracja zapachu jako znaku towarowego w USA

Hasbro Inc. wiedząc jak silne emocje wzbudza zapach ciastoliny Play-Doh, przywołując w pamięci dzieciństwo, zgłosiło w Urzędzie Patentowym w Stanach Zjednoczonych właśnie zapach dziecięcej ciastoliny Play-Doh. Znak towarowy zapachowy został zarejestrowany 18 maja 2018 r. jako słodki, lekko piżmowy, waniliowy zapach z lekką nutą wiśni w połączeniu z zapachem solonego ciasta na bazie pszenicy”. Jest to jeden z 13 zarejestrowanych zapachowych znaków towarowych w USA.

                    

 

 

Czy w Unii Europejskiej zapach może być znakiem towarowym?

Nowelizacja przepisów dotyczących rejestracji unijnych znaków towarowych z dnia 1 października
2017 r. co prawda zniosła wymóg graficznej przystawalności znaku, to jednak Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) uznał, iż z uwagi na ograniczone na dzień dzisiejszy możliwości techniczne, zapachy nie będą mogły być rejestrowane do czasu gdy stan techniki umożliwi zgłaszanie zapachów z wykorzystaniem „ogólnie dostępnej techniki”. EUIPO wyraźnie jednak stwierdził, iż trudno oczekiwać, że nastąpi to w najbliższej przyszłości, głównie z uwagi na fakt, iż przy zgłaszaniu znaku towarowego niedozwolone jest przedstawienie próbek i okazów.

Należy jednak uważnie obserwować możliwości techniczne dopuszczalne przez EUIPO, gdyż wiele podmiotów podejmuje próby rejestracji zapachów jako znaki towarowe i mimo, iż nie uzyskują na nie póki co rejestracji, to skłania to urzędy do zintensyfikowania pracy nad dopuszczalnymi formami zgłaszania zapachów jako znaków towarowych przy jednoczesnym spełnieniu wymogów ustawowych aby przedstawienie takiego znaku było jednoznaczne i dokładne.