Sprawy sporne i sądowe

Sprawy sporne i sądowe

Doskonale wiemy, że relacje w biznesie mogą prowadzić do sporów, które mimo naszych starań, w tym prób ugodowych, znajdą swój finał w sądzie, bądź zostaną wszczęte postępowania sporne przed Urzędem Patentowym. Dlatego też zapewniamy kompleksową obsługę sporów prawnych i reprezentację klientów przed sądami cywilnymi oraz organami i sądami administracyjnymi m.in. w sporach z zakresu własności intelektualnej. Podejmując się prowadzenia sporów przed sądami zależny nam szczególnie na zabezpieczeniu interesów klientów.

W ramach praktyki procesowej:
– analizujemy zasadność roszczeń i określamy ryzyka procesowe,
– opracowujemy strategie procesowe,
– reprezentujemy Klientów w postępowaniu na etapie przedsądowym prowadząc negocjacje bądź mediacje,
– przygotowujemy listy ostrzegawcze oraz odpowiedzi na otrzymane listy wzywające do zaprzestania naruszeń praw osób trzecich,
– reprezentujemy klientów przed sądami i urzędami w sprawach:
– spornych przed Urzędem Patentowym RP, jak: sprzeciwy, postępowania o wygaszenie czy też unieważnienie prawa wyłącznego
– spornych przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, jak: sprzeciwy, postępowania u wygaszenie czy też unieważnienie prawa wyłącznego
– sądowych przed sądami administracyjnymi jak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oraz Naczelny Sąd Administracyjny
– sądowych przed sądami cywilnymi
– przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE)
– w wyniku wieloletniej współpracy z kancelariami na całym świecie zapewniamy prowadzenie postępowań spornych i sądowych w większości krajów na świecie