Ochrona marki i produktu

Znaki towarowe
Wzory przemysłowe

W Polsce oraz w większości krajów świata obowiązuje zasada „first-to-file” co oznacza, że prawo do znaku towarowego posiada ten, kto pierwszy zgłosił dane oznaczenie do urzędu zajmującego się udzielaniem prawa wyłącznego na znaki towarowe. W Polsce jest to Urząd Patentowy RP (UPRP), w Unii Europejskiej – Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), a za rejestracje międzynarodowe odpowiada Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO).

Nowa definicja unijnego znaku towarowego (zniesienie graficznej przedstawialności)
Unijny znak towarowy może składać się z jakichkolwiek oznaczeń, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, lub rysunków, liter, cyfr, kolorów, kształtu towarów lub ich opakowań lub dźwięków, pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają:
a) odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw; oraz
b) przedstawienie ich w rejestrze unijnych znaków towarowych (zwanym dalej „rejestrem”) w sposób pozwalający właściwym organom i odbiorcom na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej właścicielowi tego znaku towarowego.

Nowością w prawie unijnym jest rejestracja znaków
multimedialnych i ruchomych, a także certyfikujących

Oferujemy:
– kompleksowe usługi w zakresie badania, rejestracji oraz ochrony znaków towarowych
– analizę celów klienta i wspólne stworzenie strategii w zakresie optymalnej ochrony danego oznaczenia
– ochronę po rejestracji – monitorujemy czy znak nie jest naruszany przez inne rejestracje na danym terytorium, a także przypominamy o kolejnych okresach ochrony.

Na jakim terytorium oferujemy usługi
Po określeniu strategii optymalnej ochrony, w imieniu Klienta dokonujemy zgłoszenia danego oznaczenia w celu uzyskania na niego prawa wyłącznego w:
– Urzędzie Patentowym RP (UP RP)
– Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)
– trybie międzynarodowym w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO)
– zagranicznych urzędach patentowych na całym Świecie, poprzez wypracowaną przez wiele lat współpracę z rzecznikami patentowymi z innych państw

Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentacje.

Wzory przemysłowe, często pomijane w strategii ochrony praw przedsiębiorstwa, są cennym elementem budowania silnej pozycji na rynku, bowiem skuteczna rejestracja wzoru przemysłowego daje wyłączność stosowania danego wzoru na określonym terytorium, co z kolei pozwala na dochodzenie roszczeń od producentów produktów, które naruszają takie prawo.

Dla przykładu: Przedsiębiorca wymyślił fantazyjny kształt lampy o unikalnej nazwie.
Zadbał o ochronę znaku towarowego, ale pominął konieczność rejestracji wzoru
przemysłowego. W efekcie takiego zaniechania, inni przedsiębiorcy mogą wprowadzać
na rynek bardzo podobne lampy ale pod inną nazwą (opatrzone innym znakiem towarowym).
W takim przypadku dochodzenie roszczeń jest bardzo utrudnione.

Oferujemy:
Oferujemy Państwu kompleksowe usługi w zakresie uzyskania prawa z rejestracji wzorów przemysłowych, w tym badanie zdolności rejestrowej danego wzoru, rejestracji oraz utrzymania ochrony wzorów przemysłowych.

Na jakim terytorium oferujemy usługi
Po określeniu strategii optymalnej ochrony, w imieniu Klienta dokonujemy zgłoszenia danego oznaczenia w celu uzyskania na niego prawa wyłącznego w:
– Urzędzie Patentowym RP (UP RP)
– Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)
– trybie międzynarodowym w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO)
– zagranicznych urzędach patentowych na całym Świecie, poprzez wypracowaną przez wiele lat współpracę z rzecznikami patentowymi z innych państw