Marta Krzyśków-Szymkowicz
Kancelaria na góralską nutę!
Marta Krzyśków-Szymkowicz

Nazywam się Marta Krzyśków – Szymkowicz. Jestem założycielką kancelarii, w której zawód rzecznika patentowego oraz mediatora sądowego wykonuję w oparciu o zasady, które zostały mi wpojone podczas wychowania w górach. Urodziłam się w Zakopanem, co miało duży wpływ na moje podejście do życia i pracy. Każdą sprawę traktuję w sposób indywidualny. Upartość i siła w dążeniu do osiągnięcia określonego celu powoduje, iż nie używam stwierdzenia „niemożliwe”. Wszystko jest możliwe, jeśli podejdzie się do danej kwestii strategicznie oraz koncepcyjnie.

Drugą fascynacją oprócz gór jest kultura i język rosyjski. Dzięki ukończonym dwuletnim studiom „prawo rosyjskie i handel ze Wschodem” i uzyskaniu dyplomu Uniwersytetu im. Łomonosowa w Moskwie, pomagam firmom polskim i zagranicznym wdrożyć strategię biznesową na tamtejszych rynkach.

Posiadam 10 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie ochrony własności przemysłowej w przedsiębiorstwach. Od 2011 r. jestem rzecznikiem patentowym. Od 2016 r. jestem także mediatorem, specjalizującym się w prowadzeniu mediacji w zakresie prawa gospodarczego, w szczególności spraw związanych z ochroną prawa własności intelektualnej. Posługuję się językiem angielskim oraz rosyjskim.

ORGANIZACJE ZAWODOWE, W KTÓRYCH BIORĘ CZYNNY UDZIAŁ:
– od 2008 r. jestem Członkiem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
– od 2011 r. europejskim rzecznikiem patentowym ds. unijnych znaków towarowych oraz wzorów przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante oraz zawodowym pełnomocnikiem przed Światowym Biurem Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie.
– we wrześniu 2017 r,. zostałam wybrana na dwuletnią kadencję w MARQUES – The Association of European Trade Mark Owners jako członek Międzynarodowej grupy Dispute Resolution Team, gdzie dyskutujemy o tym jak przekonać przedsiębiorców w Europie, iż polubowne rozwiązanie sporu jest z wielu względów korzystniejsze od sporu sądowego.

Publikacje
Dzielę się wiedzą w licznych publikacjach w czasopismach branżowych dotyczących prawa własności przemysłowej. „Badanie znaku towarowego chroni przed stratą czasu i pieniędzy”, „tabletka z gipsu”, „krem z betoniarki”, „potęga dźwięku” to kilka haseł z moich artykułów. Jestem współautorką międzynarodowej publikacji „Trademarks in 52 jurisdictions worldwide” (Poland) – „Getting the deal Through” 2014 i 2015 gdzie podsumowuję najważniejsze przepisy dotyczące prawa własności przemysłowej w Polsce.

Przy prowadzeniu spraw patentowych, Kancelaria współpracuje z zespołem doświadczanych rzeczników patentowych – inżynierów – specjalizujących się w dziedzinach takich jak mechanika, elektronika, biotechnologia