Blog Blog

Zapachowe znaki towarowe – czy nowe trendy przyniosą przełom w branży kosmetycznej?
W ciągu ostatnich kilku lat pojawiła się rosnąca tendencja do personalizacji towarów czy też usług danego przedsiębiorstwa poprzez zapach.
Mediacje – czy nowe przepisy zachęcą przedsiębiorców do polubownego rozwiązywania sporów?
Mediacje jako alternatywny sposób rozwiązywania sporów zostały wprowadzone do polskiego prawa już wiele lat temu.