Blog Blog

Co się zmieni w ustawie Prawo własności przemysłowej?
11 marca 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 20 lutego 2019 r. o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej, która jest implementacją unijnych przepisów, a dokładniej dyrektywy unijnej 2015/2436.
Dwa lata doświadczeń po zmianie przepisów prawa własności przemysłowej w Polsce – z jakimi trudnościami spotkali się polscy przedsiębiorcy
Znak towarowy, jako majątek firmy stanowi istotne narzędzie jego rozwoju na rynku. Wartość marki zależy od wielu czynników takich jak strategia ochrony danego oznaczenia, która powiązana jest z ściśle planami biznesowymi przedsiębiorstwa.
Mediacje w sprawach gospodarczych
Mediacje jako alternatywny sposób rozwiązywania sporów dopiero powoli zaczynają funkcjonować w polskim porządku prawnym (mimo, iż regulacje prawne wprowadzone zostały lata temu), jednakże świadomość polskich przedsiębiorców o sile i pozytywnych stronach mediacji jest wciąż znikoma.